PP-partido popular algemesi-partit popular-jose javier sanchis-vicent ramon garcia mont-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíAlgemesí ha sigut sempre una ciutat eminentment agrícola. A pesar d’això, la industrialització i les crisis climatològiques per les que ha atravessat l’agricultura recentment, posen en una situació molt delicada a este motor de l’economia d’Algemesí del que depenen moltes famílies.

És cert que el marge de maniobra d’un ajuntament és molt estret, però el que no podem és creuar-nos de mans i no fer res. Per això, proposem les següents mesures per tal de facilitar la vida als productors locals i fer que l’AGRICULTURA algemesinenca es mantinga viva, enfocant-la a noves oportunitats de mercat.

– Realitzar un ESTUDI real dels productors del nostre municipi. En l’actualitat, no sabem quantes persones depenen exclusivament del camp, ni tampoc quantes treballen en ell com a complement. Tampoc coneixem quants veïns viuen gràcies al camp com a jornalers o com a propietaris. En funció d’eixes dades prodríem actuar i prendre mesures, així com exigir a altres administracions una implicació major en el sector.

– Posar en marxa una OFICINA TÈCNICA DE L’AGRICULTOR, per a què tinga l’assessorament d’un tècnic especialitzat davant qualsevol consulta, l’ajude a gestionar subvencions o a realitzar tràmits administratius.

– Crear la TARGETA DE L’AGRICULTOR, per a facilitar la identificació en els controls policials i evitar robatoris.

– Potenciar la CITRICULTURA ECOLÒGICA, un producte cada vegada més demandat pel consumidor.

– Gestionar la possibilitat de crear una navelina amb DENOMINACIÓ D’ORIGEN d’Algemesí.

– Ofertar CURSOS DE FORMACIÓ en matèria agrària.

– Mediar amb les diferents administracions per a acordar que les DENÚNCIES per robatori de cítrics es puguen fer in situ i evitar així el desplaçament a comissaria i la pèrdua de temps que comporta.

– Gestionar la implantació de cicles de FORMACIÓ PROFESSIONAL agrària en els instituts, per garantir que properes generacions es formen i s’interessen pel futur de l’agricultura local, apostant per la innovació i la tecnologia.

– Exigir la devolució de l’IBI RÚSTIC.