[tx_row]
[tx_column size=»1/2″]
Més Algemesí
L’EQUIP DE GOVERN VOTÀ EN CONTRA DE CONGELAR EL REBUT DE LA CONTRIBUCIÓ
IMPEDÍREM UN INCREMENT DEL 1’55% DEL REBUT. PRESENTÀREM UNA ESMENA PER REBAIXAR EL TIPUS DEL 0’74% QUE VOLIEN AL 0’73%, CONGELANT AIXÍ EL REBUT DE L’IBI
De manera incomprensible l’equip de govern votà en contra de congelar el rebut de l’IBI o «contribució». Des de que en 2014 s’aprovà la nova ponència de valors cadastrals, el valor de la majoria d’immobles d’Algemesí augmentà espectacularment i irrealment. Des de 2014 el valor cadastral de la majoria de immobles augmenta cada any un 10%. Per evitar que s’incremente un 10% el rebut cal baixar el tipus impositiu o percentatge del valor cadastral que cobra l’ajuntament. Així es feu en 2015 i en 2016. En 2014, i tenint present la situació de crisi tots els partits, i especialment els que aleshores estàvem en l’oposició, ens comprometérem a congelar el rebut de l’IBI.
La sorpresa ha estat que l’equip de govern ens passà, sense haver pactat ni consultat prèviament res, una proposta de rebaixa del tipus impositiu del 0’775% d’enguany al 0’74% per al 2017. Un simple càlcul matemàtic ens va fer veure que eixa baixada significava en la pràctica un increment del rebut de la contribució, la qual cosa anava en contra dels compromisos que nosaltres adquirirem amb la ciutadania en 2014. Si volem una societat justa i solidària les administracions hem de cobrar impostos, impostos que de tant en tant s’han d’incrementar per poder atendre millors als ciutadans. Però la pujada d’impostos s’ha de fer en èpoques de bonança no en època de crisi com pretenien PSOE i EU. Ara el que cal és mantenir congelats els impostos i no posar les coses més complicades a la gent.
El padró de l’IBI per a enguany ascendia a 5.639.393€. Això és el conjunt de tots els rebuts d’IBI urbana -descomptant l’IBI especial de l’autopista-. D’haver prosperat la proposta de l’equip de govern i haver-se aprovat un tipus del 0’74% l’estimació padró haguera pujat a 5.726.911€. Amb el tipus impositiu que proposàrem nosaltres, el 073%, que va ser el mateix que proposà el PP en una esmena posterior a la nostra, el padró estimat és de 5.649.520€, que en la pràctica és la congelació de l’impost, ja que sols significa un increment del 0’18% (és impossible ajustar el padró d’un any a altres per les altes i baixes). La proposta de l’equip de govern significava un increment molt per damunt de l’IPC i del increment dels salaris. Significava un increment del 1’55%, increment que no podríem permetre en temps de crisi.
Finalment el tipus impositiu que s’aprovà fou el 0’73%, la qual cosa implicava una derrota política de l’equip de govern, un equip de govern que no és conscient de la seua debilitat. Aquesta derrota política és filla de la incapacitat del govern de fer bé les coses. Porten les coses a la comissió informativa pensant que no han de negociar o justificar les seues decisions, pensant que tenen majoria absoluta. I la realitat no és eixa.
De fet, mostraren, incomprensiblement el seu malestar, votant en contra de la modificació de l’ordenança fiscal sobre l’IBI resultat. Com que no havia eixit la proposta del 0’74% que ells ens volien imposar, no s’abstingueren, no, la cosa hagués estat lògica, sinó que votaren en contra. I això vol dir que un equip de govern, al qual se’l suposa que té una certa sensibilitat social, ha votat en contra de la congelació de l’impost de la contribució. I ho fa en un temps on els salaris -del qui en tene- no pugen -o ho fan poc-, i en un temps on està creixent la quantitat d’impagats de l’IBI pels problemes econòmics de les famílies.
Per si fora poc, intentaren confondre al personal desinformant-lo, indicant que l’IBI representava el 50% dels ingressos del pressupost, xifra que s’inventà la regidora d’hisenda descaradament. Estaria bé que coneixera almenys els grans números dels pressupostos, que cobra per a això. Ingressem per IBI, o deuríem ingressar, no arriba a 6 milions d’un total de 18’5 milions que té el pressupost,. És a dir, l’IBI, representa un 30% aproximadament, no un 50% com deia.
Demanem més coherència en la seua trajectòria com a equip de govern. No es pot defensar una cosa en 2014 i ara actuar passant del que s’ha dit quan les circumstàncies canvien. Fins i tot el PP tingué més coherència que ells en aquest tema. La seua incoherència els fa dèbils i els fa caminar de derrota en derrota.
[/tx_column]
[tx_column size=»1/2″]
PP
EL RECIBO DEL IBI NO SUBIRÁ GRACIAS A LAS ENMIENDAS PRESENTADAS POR PP Y MÉS ALGEMESÍ
La enmienda salió adelante con 12 votos a favor (PP y Més Algemesí) y 9 en contra (PSOE e IU)
El Grupo Popular se comprometió hace unos años con los ciudadanos de Algemesí a ir absorbiendo de forma progresiva la subida del valor catastral. Esto se puede hacer con la rebaja del tipo impositivo que anualmente aplica el Ayuntamiento de Algemesí sobre los recibos y que durante los gobiernos del partido socialista estuvo por encima del 0’92%.
Ayer presentamos una enmienda a la propuesta de la concejala de Hacienda Mar Pintor y del equipo de gobierno, que sólo rebajaban el tipo en  poco más de un 4%, dejándolo en el 0’74%, con lo cual todos hubiésemos visto incrementado el próximo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la conocida “contribución”.
Desde el Partido Popular y siguiendo nuestra línea de los últimos años, calculamos rebajar en cerca de un 6% el tipo de gravamen para pasar del 0’775% al 0’73% y que los recibos no se viesen incrementados el próximo año, y en ese sentido presentamos al pleno una enmienda que coincidió con otra del mismo tipo presentada por Més Algemesí.
Tras el debate en el punto 4º del orden del día del pleno de ayer, los 8 votos a favor del Partido Popular y los 4 de Més Algemesi, fueron superiores a los del equipo de gobierno (PSOE e IU), que parecían tener un especial interés en que el próximo ejercicio los ciudadanos de Algemesí pagásemos más en 2017 que este año, sin tener en cuenta la actual situación de crisis.
Una vez más se ha escenificado la debilidad del actual gobierno, tras modificarse su propuesta y aprobarse la de los dos grupos de la oposición, lo que permitirá que los recibos no se incrementen en 2017.
[/tx_column]
[/tx_row]