Les noves mesures derivades de l’Estat d’Alarma aprovat pel Consell de Ministres limiten seriosament la mobilitat.

LVA.-  A partir d’este dilluns, 16 de març, ja no es podrà eixir a córrer. Les noves mesures restrictives que posarà en marxa el Govern per a tractar de frenar l’expansió del COVID-19 donen un pas més i prohibeixen taxativament realitzar exercici a l’aire lliure. Això implica, per tant, que no es podrà eixir a córrer, amb bici, patinar o passejar. Els que no complisquen les normes podrien ser multats.

Les noves mesures derivades de l’Estat d’Alarma aprovat pel Consell de Ministres limiten seriosament la mobilitat en tot l’Estat espanyol. Només estarà permés desplaçar-se per causes justificades

El Reial decret aprovat pel Govern estableix, en concret, que els ciutadans únicament podran circular per les vies d’ús públic per a les següents casos:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a centres sanitaris.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Retorn al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres.
  7. Per causa de força major o situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.