Presentem una moció i unes bases per tal que l’alumnat de postobligatòria que estudien fora d’Algemesí per no existir ací eixos estudis tinguen també ajuda

Des de fa uns anys l’ajuntament d’Algemesí estableix unes beques d’ajudes al transport universitari per tal d’ajudar a les famílies que tenen als seus fills estudiant fora d’Algemesí. Aquesta circumstància no sols es dóna, òbviament, en aquells alumnes que realitzen estudis universitaris, sinó que es dóna també en aquelles famílies que tenen als seus fills cursant estudis postobligatoris preuniversitaris que no s’imparteixen en la nostra localitat.
No sembla lògic que a aquests veïns d’Algemesí se’ls discrimine negant-los una ajuda semblant quan han de fer front a unes despeses extra que no fan aquells que tenen la sort de cursar estudis que s’imparteixen a Algemesí. És per això que M+S ALGEMESÍ ha presentat aquest matí una moció per tal d’aprovar unes ajudes semblants, tot i que de menor quantia, donat que el cost dels ensenyaments preuniversitaris és menor que el dels universitaris. Així front a un màxim de 300€ que poden rebre els estudiants universitaris aquest podrien rebre un màxim de 150€.
Les condicions per a ser beneficiari d’aquestes ajudes serien similars, doncs caldria ser veí d’Algemesí (empadronat 2 anys), menor de 24 anys i estudiar batxillerat artístic o cicles formatius (tant mitjans o superiors) que no s’impartisquen en Algemesí i cursar estudis en un centre públic en la modalitat presencial.
Les circumstàncies a valorar per tal de concedir aquesta ajuda són les econòmiques i les socials. Així doncs es tindrà en compte el nivell de renda familiar que valdrà un màxim de 3 punts. Es pren com a orientació el llindar de renda 3 establert pel MECD a la seua convocatòria de beques per a aquest nivell. No oblidem que aquell alumne que complisca els requisits que s’estableixen ací ja haurà gaudit, almenys, de la beca bàsica del Ministeri. A més a més, cal ajudar especialment també a aquelles famílies que tenen algun membre en l’atur i que fan l’esforç de sacrificar-se pels estudis dels seus fills o filles. Aquesta circumstància es baremarà fins a 5 punts. I finalment es tindrà també en compte el ser família nombrosa fins a un màxim de 2 punts..
Aquest proposta la presenta M+S ALGEMESÍ a petició de les famílies que necessàriament han d’enviar als seus fills a estudiar fora perquè a Algemesí no es cursen els estudis postobligatoris que volen fer. Ens havien comentat que se sentien abandonades per l’ajuntament ja que ells també suportaven unes despeses extra, com els alumnes universitaris, sense que ningú els tinguera en compte. Per a nosaltres era i és una qüestió d’equanimitat a la que calia donar resposta. No era una proposta que portàrem en programa pel simple fet que no se’n havia ocorregut, però el nostre programa es un programa obert i en contant construcció que adaptem al que ens indica la ciutadania.
Proposem doncs que l’ajuntament faça l’esforç de buscar finançament per a aquesta modalitat d’ajudes a l’estudi obrint el pertinent expedient de crèdit extraordinari per tal d’alliberar 15.000€. Donat que l’elevada partida pressupostària de “Productivitat” mai s’esgota i sempre acaba utilitzant-se per altres fins, és d’ahí d’on pensem que es poden alliberar els recursos econòmics necessaris per ajudar als nostres conciutadans.
No dubtem que aquesta proposta serà ben acollida per l’equip de govern i pel PP, i esperem que en el plenari del mes de febrer siga aprovada com a proposta institucional, donat que pensem que és una proposta que repara un tracte diferencial que no és acceptable. L’objectiu és que en el mes d’abril o principi de maig els beneficiaris puguen haver rebut ja l’ajuda, donat que temps efectiu hi ha per fer tot el procés
Font: Mesalgemesí