El “pla de tributs personalitzat” permet al contribuent sumar impostos i taxes municipals de la unitat familiar i pagar-los fraccionadament en 2, 3, 6 o 12 quotes
Tal i com ja fan a molts municipis volem que el contribuent d’Algemesí tinga totes les facilitats del món per pagar els seus impostos fraccionant sense recàrrec el seu pagament.
En el darrer any han estat més de 700 els contribuents que s’han vist en la necessitat de fraccionar-los per no poder pagar-los de colp, i per això se’ls ha cobrat el 5% d’interessos que marca la llei. I tot això perquè la nostra ordenança no contempla el pagament fraccionat durant tot l’any natural. I això depèn de nosaltres. No podem penalitzar la carestia ni castigar, cobrant-los més, aquelles famílies que, volent complir amb les seues obligacions fiscals, no poden fer-ho per anar curts de diners. A més cal tenir present que els interessos no van a parar íntegrament a les arques públiques sinó que es reparteixen entre l’ajuntament i l’empresa que gestiona el cobrament.
El pitjor de tot és que la cosa té fàcil solució si considerem com a període impositiu tot l’any. Basta amb elaborar un “Pla de Tributs Personalitzat” (PTP). Però no portem a plenari una declaració genèrica d’intencions sinó que, per facilitar la feina a l’equip de govern, M+S ALGEMESÍ aporta ja una proposta concreta d’Ordenança fiscal totalment elaborada i llesta per a aprovar després d’incorporar les millores que facen la resta de grups. D’aquesta manera guanyem temps per tal que el PTP es puga aplicar sense problemes ja en el pagament dels impostos de 2017. Donem compliment així al punt 115 del programa de govern que pactàrem totes tres forces polítiques.
La nostra proposta és que abans del mes de desembre el contribuent eleve una petició a l’ajuntament per tal de sol·licitar un PTP. El que ha de fer és indicar quins són els tributs que vol incloure (IBI urbà, rústic, impost vehicles, impost guals…) i en quantes quotes vol fer-ho. Pot escollir entre cobrament mensual, bimensual, trimestral o semestral. Cal indicar com a punt destacat, ja que la majoria de poblacions no ho permeten, que en un mateix PTP pot incloure més d’un contribuent –per exemple tota la unitat familiar-. Una vegada feta la petició, i si compleix els requisits, es fa un càlcul provisional del que ascendiran els tributs a l’any següent i es calcula la quota provisional a pagar. Durant l’exercici, i conforme els padrons de cada impost es facen ferms, s’ajustarà la quota –que pot variar mínimament- i es regularitzarà en els darrers mesos de l’any. Ajuntaments com els de l’Alcúdia, Ontinyent o Còrdova, ja apliquen un sistema semblant.
L’ajuntament està per prestar serveis, i per fer-ho ha de cobrar impostos, però el pagament dels impostos l’hem de facilitar. És cert que açò complica una mica el funcionament dels serveis però facilita la vida dels ciutadans que d’aquesta manera poden controlar millor la seua economia. Per això paga la pena fer aquest esforç.
Cal indicar que aquest sistema no sols està pensant per les persones físiques, pels ciutadans, sinó que a ell també podran acollir-se les empreses. És important també donar-los facilitar per a que la seua contribució al benestar comú no siga viscuda, en aquests moments també difícil per elles, com un obstacle a la seua continuïtat.
Continuem treballant EN POSITIU per a sumar consensos que milloren la vida dels nostres conciutadans i per això esperem que aquesta proposta isca endavant amb el suport de totes les forces polítiques municipals.
Font: Mesalgemesí