L’ajuntament ha obert el termini de consulta per a la modificació del “sequer COPAL” i del poliesportiu del Raval.

LVA.-  El Departament d’Urbanisme de l’ajuntament d’Algemesí ha publicat la resolució per la qual continua la tramitació dels expedients del PRI COPAL i del PRI Poliesportiu Raval.

El document es pot consultar en el portal de transparència, en l’apartat “Planejament de desenvolupament en fase de tramitació”: http://transparencia.algemesi.es/?page_id=185

Les propostes del PRI de l’espai de l’antiga COPAL proposen:

– Disposar d’un gran parc central que articule el conjunt de l’actuació i la seua relació amb les trames confrontants, on tots els usos residencials gaudisquen d’ell.

– Incorporar usos múltiples connectats que interactuen entre sí.

– Definir les noves alineacions i àrees de moviment de l’edificació que determinaran la superfície d’espai lliure privat i l’ocupació de l’edificació en les corresponents subparcel·les.

– Garantir la dotació d’aparcaments públics, exigits en la xarxa viària per a la nova actuació, de manera coordinada amb la distribució d’usos previstos i la zonificació d’espais lliures i dotacionals estructurants.

L’Alternativa 1 contempla una superfície edificada de 19.885,73 m², dels quals 12.746,33 m² serien dedicats al sector terciari (serveis) 7.139,40 m² residencials, amb 10.487,53 m² de zona verda i 267 places d’aparcament.

L’Alternativa 2 contempla una superfície edificada de 19.930,67 m², dels quals 12.746,33 m² serien dedicats al sector terciari, 7.184,34 m² residencials, amb 10.974,95 m² de zona verda i 278 places d’aparcament.

L’Alternativa 3 contempla una superfície edificada de 19.116,65 m², dels quals 10.423,36 m² serien dedicats al sector terciari, 8.693,29 m² residencials, amb 10.214,33 m² de zona verda i 281 places d’aparcament.

POLIESPORTIU RAVAL

Per altra banda, l’objecte principal de la modificació del Pla de Reforma Interior “poliesportiu Raval” és disposar de terreny amb la finalitat d’ampliar el col·legi Salvador Andrés amb una nova ala d’infantil i uns patis.

La disposició de nou sol s’obtindrà amb l’enderroc i conseqüent desaparició de l’actual velòdrom. Les alternatives que se presenten són tres y totes elles afecten principalment al sol residencial actual de l’avinguda de Carlet.