Menteixen descaradament a la ciutadania en una nota de premsa sobre la rebaixa de l’ordenança fiscal d’esport atribuint-se un mèrit que és de tots

Malgrat que en el plenari de gener els partits que no formem part de l’equip de govern reprovarem a tot l’equip de govern i en especial al regidor de comunicació, la política comunicativa de l’actual equip de govern continua transitant pels caminis de la manipulació i l’engany a la ciutadania.
Des del primer moment que han entrat a governar sols els ha preocupat el posar els mitjans de comunicació públics al servei dels interessos particulars del partit. Així ho hem pogut comprovar en un comunicat oficial enviat per l’ajuntament on es manipula descaradament la informació que s’ofereix a l’ocultar informació rellevant. Així, en el comunicat sobre l’augment de l’ús de les pistes esportives, oculten que qui primer va presentar eixa proposta per escrit, tal i com es pot comprovar en l’expedient administratiu, va ser M+S ALGEMESÍ, que la va presentar per registre d’entrada el dia 6 de juliol de 2015. Cal esperar, 4 dies, el dia 10 de juliol, a veure una “contraproposta” de l’equip de govern sobre el tema. Finalment, i afortunadament, la proposta de modificació eixí endavant per unanimitat després d’una setmana de negociacions i modificacions. En el seu moment (30 de juliol) mostràrem la nostra alegria per l’acord amb les següents paraules: “Finalment s’aprovarà una proposta refosa consensuada per tots, incloent el PP.  Novament el mèrit és de tots i els beneficiats els usuaris que sou els que importeu.
Ara ens trobem amb un comunicat oficial publicat a la pàgina web municipal totalment partidista pensat per a atribuir-se uns mèrits que no són sols seus, ocultar M+S ALGEMESÍ i menysprear al PP que també ho votà a favor. Front a la transparència informativa que nosaltres practiquem en la nostra pàgina web, que és nostra, l’equip de govern actua innoblement explicant el mateix de la següent forma: “El govern format per PSPV i EUPV tenia com a objectiu prioritari el foment de l’activitat física entre la ciutadania, especialment entre la gent més jove. Els preus abusius de les pistes que va impulsar el PP en la seua primera legislatura…”. Sols cal comparar els dos fragments per veure el nivell de deshonestedat dels actuals responsables municipals.
En cap moment del comunicat s’indica que la rebaixa va ser aprovada per tots, ni que la proposta inicial no era d’ells, sinó nostra. L’equip de govern no explica que ells sols són incapaços d’aprovar cap modificació de cap ordenança si altre partit no està d’acord. La deshonestedat de la que estan fent gala manipulant el mitjans de comunicació supera, amb escreix, la tendenciositat de l’època del PP. El PSOE i EU no utilitzen els mitjans públics per informar, sinó com a simples canals de propaganda partidista.
Però la nostra la sorpresa no finalitza ací, sinó que augmenta amb la lectura del darrer Butlletí d’Informació Municipal on s’informa de l’aprovació d’una moció no institucional, sinó partidista, cosa que no venia fent-se fins ara. D’un plenari en el que s’aprovaren tant mocions d’EU com de M+S ALGEMESÍ sols informen d’una moció sobre desnonaments, destacant al principi de la noticia que és una moció d’EU. De les més de 10 mocions i propostes que s’han aprovat de M+S ALGEMESÍ, moltes per unanimitat, mai han informat. No volem tampoc que informen, ja ho farem nosaltres, però ens sembla molt descarada la utilització partidista que fan del BIM com per no denunciar-la públicament. No contents amb això tornen a confondre a la gent parlant en la notícia que es “continua oferint un servei d’orientació, assessorament i mediació” quan el ben cert és que no el tenim el que fa l’OMIC en aquests casos es desviar als afectats al servei d’assessorament que té el Col·legi d’Advocats.
A M+S ALGEMESÍ li preocupa profundament la deriva manipuladora dels mitjans de comunicació en la que ha entrat aquest equip de govern, deriva que no pensem tolerar. De continuar així proposarem al plenari la retirada de l’alliberament del regidor de l’àrea, ja que el que no estem disposats a permetre que es manipulen els mitjans de comunicació i a més pagar-li el jornal a qui ho fa.
Font: Mesalgemesí