Ejunta electoralns han convocata a una “visita intitucional” a les obres del Jaume I i quan la junta electoral prohibeix des del dia 4 qualsevol acte d’aquest tipus, es diguen o no inauguracions.

El PSOE i EU estan disposat a saltar-se la llei i les instruccions que ha dictat la Junta Electoral Central aquesta setmana. Donada el solapament de les eleccions nacionals i estatals amb les locals i europees, la JEC ha estat clara en relació a actes institucionals de caire propagandistes.

Hui els regidors i regidores hem rebut un WhatsApp informant-nos que el proper dia 12 realitzarem una “Visita institucional a la reforma del Teatre Jaume I”. L’article 50.2 de la LOREG diu ben clar que “Des de la convocatòria de les eleccions i fins que se celebren queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que continga al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts”. L’acord 28/2019 de la JEC, de data 4 de març especifica clarament que l’article 50.2 “resulta aplicable a tots els poders públics i durant el període electoral d’ambdós processos”.

Es podrà adduir que se’ns convoca no, a una “inauguració” sinó a una “visita institucional” però l’article 50.3 de la LOREG i l’acord de la JEC són clars al respecte. La JEC ha dit explícitament:

El criteri establit en l’apartat anterior és aplicable a la prohibició establida en l’apartat 3 de l’article 50 de la LOREG, relativa a la realització de qualsevol acte d’inauguració d’obres i serveis públics o projectes d’aquests, qualsevol que siga la denominació utilitzada, durant els períodes electorals. Per això, des de la convocatòria d’eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat i fins a la celebració de les eleccions locals, autonòmiques i europees, cap poder públic -siga de naturalesa estatal, autonòmica o local- podrà realitzar actes d’aquesta naturalesa.

Anomenar-ho “visita institucional” no implica no estan incomplint l’article 50.3 de la LOREG. El govern de PSOE i EU organitza l’acte per a autopromocionar-se incomplint el que aquesta mateix setmana ha dicta la JEC. Aquesta sèrie de joc brut ja el patírem en 2015 amb el govern del PP i impugnàrem, guanyant, algunes de les seues trampes. L’objectiu d’aquesta “visita institucional” no és altre que poder treure unes fotos al BIM i unes entrevistes a la televisió local per a fer-se autobombo en ple període ja electoral. PSOE i EU han començat aviat el joc brut i com a Grup Municipal no estem disposats a permetre aquests subterfugis. És per això que el Grup Municipal M+S ALGEMESÍ  demana immediatament la suspensió d’aquesta “visita institucional” donat que és un acte organitzat per un poder públic, en aquest cas l’ajuntament, amb al·lusions a les realitzacions fetes.

Més Algemesí