El grup municipal socialista de l’Ajuntament d’Algemesí sempre ha treballat, colze a colze amb la ciutadania, per implementar millores en les nostres festes i fer-ho de manera ordenada, tranquil·la i sempre fent ús d’un tarannà dialogant i conciliador on altres demanden prohibicions i imposicions.
L’alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, ha manifestat “la meua ferma voluntat de seguir treballant d’aquesta manera. Avantposant sempre l’acord a la prohibició i el diàleg a l’autoritat. Hem compromet amb els ciutadans d’Algemesí a deixar una ciutat més saludable a la que m’he trobat des de tots els punts de vista a la fi del meu manament però, insistisc, cap ciutadà se sentirà rebujat per la meua forma d’actuar. Vull canviar Algemesí amb la gent i no en contra seua”.
Els socialistes d’Algemesí són partidaris de l’eliminació del bou embolat en l’agenda d’actes dels bous al carrer. Però també són conscients de que aquesta celebració està emparada per la legislació vigent i que, per tant, és millor aconseguir la seua supressió des del pacte i l’acord amb els organitzadors i no des de la prohibició i la confrontació.
Trenzano, ha declarat que, “malauradament el bou embolat és un espectable legal al territori valencià. Així mateix, Compromís, que és el partit que qüestiona l’actuació de l’alcaldia en aquest assumpte, porta un any governant a la Generalitat Valenciana.Això vol dir que perfectament hagueren pogut impulsar canvis en la legislació per prohibir aquest tipus de festejos. Sembla ser que qui ha sigut eterna oposició, de vegades oblida que està governant i que pot impulsar les modificacions que estime oportunes en les lleis. Però, una vegada més, ens demostren que la seua acció política es basa en destruir i no en construir. Sempre és més fàcil atacar al govern local abans que demanar al teu govern autonòmic que et faça cas”.
Un exemple que ve de lluny
Pel que fa les becarrades cadafaleres ja la legislatura passada alguns grups de l’oposició demanaren la prohibició total d’aquests festejos i el PSPV va aportar la proposta de substituir-les per una “capea” que permetera als aficionats la possibilitat de torejar i que eliminara el maltractament innecessari a l’animal ambla supressió de les banderilles i l’estocada. Finalment, la Comissió Taurina va decidir en votació donar validesa al posicionament socialista.
També s’ha pogut resoldre un altre gran conflicte de la Setmana de Bous. Des de fa temps, el veïnat de la zona del Parc Salvador Castell, venia interposant queixes a l’Ajuntament pel soroll i la música de les casetes. Després de mesos de diàleg amb l’Associació de Veïns del Parc i amb la pròpia Comissió Taurina, s’ha arribat a un acord a tres bandes que possibilitarà la conciliació del descans dels uns amb les ganes de festa dels altres. Aquest acord consisteix a eliminar la música nocturna de dilluns a dimecres de la Setmana Taurina, salvant, d’aquesta forma, la tradició de celebrar aquesta festa al Parc de Salvador Castell.
De nou des del diàleg i des del consens, s’ha aconseguit democratitzar una organització, la Junta Local Fallera d’Algemesí, amb l’elecció per sufragi del seu president. Cal recordar que, fins la data, esta institució havia estat dirigida pel regidor de torn.
Pel que fa a la celebració dels Bous al Carrer, el Grup Socialista és partidari de continuar amb la mateixa línia de diàleg amb els representants de la Penya Sant Onofre qui s’encarrega de l’organització d’aquests festejos per tal que es replantegen aquesta celebració. Aquest és el compromís que adquirim amb la nostra ciutadania.