forum copal , la veu d'algemesíDijous 25 de febrer, els socis de la Copal celebràrem la preceptiva Assemblea Ordinària sobre els Comptes Anuals de l’exercici 2014/15, i és necessari comentar el seu contingut davant la intranquil•litat i preocupació de l’alarmant conjuntura que estem patint en tot allò que està relacionat amb l’activitat agrícola.
L’INFORME d’AUDITORIA ens ha dit que la Copal aplica correctament la normativa comptable. El deure dels auditors és revisar els comptes, però el seu informe no estima ni opina si Copal, com a empresa, funciona bé o no. Açò ho reflecteixen en el seu conjunt els Comptes Anuals i sobretot la de Pèrdues i Guanys que és la que valora i avalua el funcionament de l’activitat agrícola de Copal.
Respecte l’INFORME de GESTIÓ, suggerírem reformar l’estructura i el mètode de presentar la informació perquè, de la forma que es descriu la Gestió, no és possible determinar el seu índex d’eficàcia per a veure la realitat. Quan el soci llig l’Informe de Gestió, éste li ha de dir clarament si s’han complit els objectius que es van proposar en l’exercici anterior, s’ha d’assenyalar els principals èxits de Gestió si els hi ha hagut per a garantir l’estabilitat de Copal i si no hi ha hagut, justificar-ho i fer, si cal, proposicions de millora. Interessa conèixer si l’Informe s’avança als esdeveniments i el pla de treball a curt, mitjà i llarg termini.
Els COMPTES ens diuen que la salut econòmica en quant a l’activitat agrícola de Copal no és bona i hi ha que controlar-la. Els resultats del Compte de Pèrdues i Guanys revelen pèrdues en el que es referix al rendiment de l’activitat agrícola. El resultat final s’atenua pels ingressos financers del capital que posseïm en Copal, ingressos financers provinents de la reserva econòmica que nosaltres i els nostres avantpassats ens deixaren i que, any rere any, estem consumint-la i per tant disminuint-la. És necessari produir més, i és necessari que el Consell Rector exigisca de l’Equip Directiu una Gestió correcta, un pla de xoc que frene la tendència que fins ara porta.
S’ha de plantejar urgentment un disseny empresarial que afavorisca el desenrotllament d’uns objectius econòmics. La intervenció de fòrum copal va posar de manifest la necessitat d’informar més al soci, no sols en les Assemblees sinó amb una major freqüència al llarg de l’exercici i que la informació important ha d’arribar a tots i facilitar l’anàlisi, la reflexió i el debat. També fòrum copal va exposar que l’anàlisi des de 2009 del Compte de Pèrdues i Guanys, indica que exercici rere exercici els resultats han anat empitjorant fins a entrar en 2013/14 en números rojos, línia que es manté en el 2014/15 encara que recuperant-se lleument, però mantenint-se en números rojos. El President es va comprometre a controlar esta situació, per a la qual cosa s’ha contractat el servici d’una Consultora, i que, a petició de fòrum, es diran als socis els resultats quan es tinguen, convocant-se una assemblea específica.
Aprofitem per a comunicar que el pròxim dia 15 de març, en la Sala d’Actes del Casino Liberal, a les 19:00 hores tindrà lloc la PRIMERA REUNIÓ de fòrum copal a nivell de gran grup. Treballarem les nostres normes internes de funcionament, s’informarà de tot el que s’ha fet des de fòrum copal fins al moment i el PRIMER FÒRUM versarà sobre “La transparència i responsabilitat: dos pilars fonamentals en la gestió de Copal”, a més de comentar qualsevol tema que siga de l’interès dels assistents.
Tot aquell que ho desitge queda invitat. Per raó organitzativa (preparació de material), ens ha de confirmar la seua assistència per WhatsApp o missatge al telèfon 652.256.833, o al correu electrònic forumcopal@gmail.com, indicant el seu nom i cognoms, i el número de telèfon de contacte i correu electrònic si disposa d’ell.