Estan situats a la plaça de Mercat, a l’estació de Renfe i al carrer d’Albalat cantó amb Covadonga.

panel residuosLVA.-  La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha dotat l’Ajuntament d’Algemesí amb tres panells amb utilitat mediambiental, gràcies al patrocini de Central Lechera Asturiana. Aquesta és una campanya de caràcter mediambiental i informativa ja que les estructures compleixen una doble funció.

D’una banda, fomenten la sensibilització i conscienciació mediambiental oferint al ciutadà la possibilitat de poder depositar, de manera còmoda i pròxima, alguns residus domèstics que, encara que xicotets, tenen un alt poder contaminant, com són les piles alcalines, les piles botó, les bombetes, els CD-DVD i els cartutxos de tinta. D’altra banda, pretenen acostar al ciutadà la informació mediambiental de l’Ajuntament de manera diferenciada i atractiva, gràcies a l’espai que es reserva per a aquest fi.

El panell informatiu passa a formar part de la infraestructura de l’Ajuntament en matèria d’informació mediambiental. Estan situats a la plaça de Mercat, a l’estació de Renfe i al carrer d’Albalat cantó amb Covadonga Panell ubicat al carrer Albalat cantó en Covadonga.

Per a garantir que aquestes estructures es troben sempre en perfecte estat tècnic i d’imatge, s’ha organitzat un manteniment programat, un manteniment correctiu que solucionarà de manera eficaç situacions puntuals que requerisquen d’urgència, i un manteniment prioritari per a solucionar incidències que puguen comportar riscos per a la ciutadania.

Així mateix, es recolliran tots els residus sòlids urbans que depositen els veïns en l’espai reservat per a això en el mateix panell, i es transportaran als gestors autoritzats per a procedir, bé a la seua destrucció, bé a la seua valorització. Tant la instal·lació com el manteniment d’aquests panells, així com la gestió dels residus, no té cap cost per a l’Ajuntament i, per descomptat, contribueixen a fer més sostenible l’entorn, tal com indica el cartell institucional: «Pensa! Tot comença ací. Reacciona, no hi ha un planeta B».