HB Estudi d’Arquitectura ha dut a terme el projecte de reurbanització del carrer dels Mont.

hb estudio arquitectura agencia prensa2Estem assistint, hui en dia, a un canvi de paradigma de mobilitat en les nostres ciutats. Ja siga per motius de sostenibilitat mediambiental o per tal de fomentar el xicotet comerç local a peu de carrer, es fa evident que l’urbanisme de les nostres ciutats està canviant.

Fins ara, els carrers estaven entesos com un espai dedicat fonamentalment al vehicle on es traçaven dos línies paral·leles a les façanes a poc més de metre i mig per crear dos passos per a vianants, el que coneguem com “aceres” o voreres. La resta d’espai pertanyia al vehicle ja fora per a aparcament o per a circulació, la proporció d’espai entre uns i altres era desmesurada.

Aquest model que hem assumit fins ara, porta implantat des de l’aparició dels primers vehicles i s’ha mantingut durant més d’un segle. Per tal de revertir-lo, o millor dit, compensar-lo, es fan necessàries certes actuacions per tal que l’espai públic es puga gaudir tant pels vianants com també pels vehicles. NO es tracta de canviar el model a totalment a allò oposat, sinó més bé es tracta de trobar un balanç entre tots els elements que composen la vida urbana del carrer.

hb estudio arquitectura agencia prensa2Xicotetes actuacions com la que es va dur a terme al parc Salvador Castell fa poc més de 10 anys, o un exemple més recent com és la nova plaça del Mercat, han demostrat ser un bon motor de canvi de la vida del poble, a més de fomentar el comerç local.

Aquest projecte de reurbanització del carrer dels Mont que se’ns va plantejar en el seu moment, pretén seguir aquesta mateixa línia a una escala de carrer. No vam voler assumir la jerarquia del cotxe sobre els vianants ja que, anava a ser un carrer peatonal, també vam rebutjar els traçats tradicionals dels carrers amb una estricta simetria.

La principal motivació que dona sentit a aquest projecte és la de canviar la forma d’habitar el carrer i de donar un major protagonisme al vianant front als vehicles, que tindran prohibida l’entrada, excepte per a veïns i vehicles de càrrega i descàrrega dels comerços. Es porta a un mateix nivell tot el paviment sense escalons a les voreres, deixant la pendent necessària per a l’evacuació de les aigües pluvials. Es proposa una secció asimètrica que formalitzarà la peatonalització d’aquest carrer amb un paviment continu en el que es diferencien espais únicament mitjançant el color i la grandària de les peces.

El carrer dels Mont té la particularitat de que es va fent més estret, creant un embut en arribar al carrer Albalat. Per donar resposta a aquesta forma es va proposar una única alineació com a solució al front de façanes de nombres imparells. En l’altra part, l’alineació es perd i trobem algunes façanes retirades de l’alineació i altres que amb el temps hauran de retirar-se. Per mantindré la coherència del projecte amb l’entorn, vam definir un sistema de col·locació del nou paviment en el que es trobarà reflectit aquesta irregularitat de les façanes del carrer.

hb estudio arquitectura agencia prensa2Al carrer València es continua amb la mateixa secció definida al carrer dels Mont amb l’única diferència que, en aquest tram, al no ser “carrer de volta”, es podien col·locar elements fixes d’arbrat per donar vida i color. Les espècies seleccionades aporten el color necessari i han sigut elegides amb l’assessorament de tècnics especialitzats ja que, havien de ser arbres que pogueren sobreviure amb poc de manteniment en un entorn urbà. A la fi del carrer Cervantes mitjançant una corba pronunciada s’indicarà als vehicles quina és la direcció que han de prendre. Es genera així un xicotet lloc d’encontre per a vianants envoltat d’arbres i mobiliari urbà emulant una plaça menuda.

 

HB Estudi d’Arquitectura som un grup jove d’arquitectes apassionats per l’arquitectura i ganes de treballar, aportant a les nostres obres entusiasme i atreviment. Al mateix temps, les ganes per seguir aprenent i estar constantment actualitzats garanteix un resultat perfeccionista i innovador. La nostra activitat professional fins al dia de hui ha sigut molt variada, des d’arquitectura residencial, urbanisme, projectes d’estructures en col·laboració amb altres estudis, disseny gràfic, maquetació i disseny de logotips.