El Consell declara la tramitació urgent de la línia del fons de cooperació municipal per a pal·liar els efectes de la Covid-19 en municipis turístics.

LVA.-  El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat declarar la urgència en la tramitació del projecte de decret del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’ha aprovat la urgència en la tramitació del decret mitjançant el qual es pretén regular una línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana per a pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi sanitària generada per la Covid-19 en el sector turístic de la Comunitat Valenciana, especialment en les destinacions locals.

Així, una vegada estiga aprovat el decret, els municipis turístics de la Comunitat Valenciana podran disposar d’una dotació extraordinària al més prompte possible, que els permeta desenvolupar, en la mesura i forma que consideren, accions que conduïsquen al suport dels agents turístics que, en general, operen en aqueixa destinació.

Cal assenyalar que el tancament dels mercats emissors, tant de la pròpia Comunitat Valenciana com nacional i els mercats internacionals i la previsible gradual obertura quan finalitze l’Estat d’Alarma, fa necessari que es realitzen accions urgents de promoció i d’incentivació de la demanda de les zones més pròximes a les més allunyades.

A més, davant la nova situació, els municipis turístics hauran d’implementar mesures de seguretat per la Covid-19 en llocs públics d’ús habitual per part dels turistes que requeriran inversions, que es podran atendre amb la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics.