ong algemesi fotoperiodismo valencia agencia de prensa valencia prensa valencia comunicacion periodismo marketing publicidad diseño carteleria carton pluma video corporativo agencia prensa2 moises castell carlos bueno la veu d'algemesíLes ong presentaren la documentació en temps i forma. Les subvencions foren acordades al consell però la seua inacció ha provacat que no les puguen cobrar. Demanem que se li retire immediatament la competència.

En 2017 el pressupost total destinat a cooperació, en teoria, era de 57.000€. Malgrat la insistència dels diferents membres del Consell de Cooperació per a que tots eixos diners s’invertiren en Cooperació el ben cert és que finalment s’ha invertit fins i tot menys que en 2016. Dels 57.000€, exactament 9.500 no s’han invertit en Cooperació i han anat a augmentar el romanent.

De res serveix incrementar poc a poc any a any la partida de Cooperació si la responsable política de fer efectiva la Cooperació no es preocupa pel tema i no dona les ordres de pagar les subvencions. De res serveix estar un any elaborant uns criteris objectius per a distribuir les subvencions si al capdavall després no es paguen. Les ONG i els funcionaris han fet responsablement la seua feina, la part política no.

En maig de 2017 el Consell de Cooperació consensuà que s’atorgaren dues subvencions a dues ONG locals. Aquestes en octubre i desembre presentaren per registre d’entrada la corresponent relació de factures que justificaven eixa inversió. A més a més, i en vista que faltaven encara uns diners per invertir en solidaritat, en desembre s’acordà una tercera subvenció a una d’eixes ONG, que també presenta la corresponent petició de subvenció. En tots tres casos existeix constància documental en registre d’entrada de la presentació de la justificació i en tot tres casos eixa petició arriba en temps i forma a la regidora de l’àrea que sols havia de donar l’ordre a l’àrea econòmica de l’existència d’eixa petició i de que autoritzava el pagament. En cap dels tres casos la responsable política informa a l’àrea econòmica que existeix tal compromís, ni que s’ha presentat tal justificació ni que s’ha de pagar. Tres “despistes” de tal magnitud, per dir-ho suaument, no són acceptables de cap manera.

Estem clarament davant una deixadesa total de les seues funcions i ens sembla molt greu que una persona en la qual s’ha delegat una responsabilitat no l’exercisca. Al final, aquesta triple inactivitat repercuteix, no ja en les ONG, sinó en realitat en les persones que elles atenen i ajuden.

M+S ALGEMESÍ considera que, en primer lloc, l’alcaldessa ha de buscar un nou o una nova responsable de Cooperació i canviar l’actual regidora delegada urgentment, donat que no es preocupa per dur correctament aquesta àrea.

La segona cosa que cal fer és rescabalar el dany ocasionat. Si l’any passat ens “estalviàrem” 9.500€ que estaven compromesos per a la solidaritat, i que les ONG comptaven amb ells, caldrà augmentar la quantitat de 64.000€ de 2018, mitjançant una transferència de crèdit, amb eixos 9.500€ per tal de “compensar” a eixes ONG que han vist afectada negativament la seua comptabilitat. Han estat elles les que ha fet front al pagament d’aquest 9.500€ quan s’havia consensuat al Consell que foren assumits pel municipi.