Comunicat de la Comissió Taurina d’Algemesí mostrant la seua disconformitat amb el Consell Escolar Municipal, que ha pres la decisió de que la Setmana de Bous siga lectiva.

Comissió Taurina d’Algemesí.- Com ja és públicament notori, el Consell Escolar Municipal, en reunió celebrada el dimecres 22 de juny, ha decidit que la setmana del 26 al 30 de setembre, en plenes festes de Setmana de Bous, siga lectiva.

Des d’aquesta Comissió Taurina volem mostrar la més absoluta disconformitat davant aquest desgavell. La decisió pressa per part del Consell Escolar serà democràtica, legítima i sobirana, tanmateix que respectable, però no obeeix a motius estrictament educatius, com així es pretén donar a entendre, atacant valors educatius tan importants com la tolerància, el respecte i la llibertat

L’ampla majoria en la que s’empara la decisió sols pot ser fruit d’un consens prèviament orquestrat pels agents que han votat a favor de la proposta, amb premeditació i alevosia. Sense valorar seriosament les diverses conseqüències negatives que comporta, es juga amb la tradició centenària d’un poble, amb la il·lusió de xiquets i xiquetes, amb l’esperança i l’anhel de multitud de joves després de dos anys sense festes, amb el treball i lluita dels cadafalers, amb els diners de milers d’abonats i amb la salut de l’economia local.

Que la proposta guanyadora haja tingut una acceptació tan ampla, ignorant la iniciativa del Consistori de disposar de tres dies més del que legalment corresponen, suplint-los per altres dies a convertir en lectius (23 de desembre i 22-23 de juny) -com per altra banda es venia proposant a Conselleria d’Educació en anys anteriors en una fórmula de solució consensuada-, sols pot obeir a una decisió egòlatra (buscant un dels festius a un pont), asèptica (molts actors són foranis) i sectària (en detriment de la Setmana de Bous: ni tant sols s’ha valorat l’opció de dos festius eixa setmana), i el què més dol, disfressada de fal·laços arguments educatius.

No s’han aturat a pensar en les conseqüències d’una decisió que trenca una dinàmica històrica de convivència harmònica entre el normal desenvolupament de l’activitat acadèmica local i el període lúdic més important i participatiu del nostre poble, que representa la Setmana de Bous. No han pensat en la falta d’activitat comercial i econòmica que es pot donar durant els matins d’eixa setmana, ni en la ruptura de la convivència social que podria representar; tampoc tenen en compte les nombroses mostres de insubmissió assistencial que es podran succeir als col·legis (fruit de la llibertat individual de les famílies, i amb l’entorpiment que això provocaria en l’activitat ordinària escolar), ni tant sols en els sentiments de frustració de milers de menors escolars.

S’ha pres una decisió de manera unilateral, sense buscar cap consens entre els agents implicats per intentar trobar una entesa que suposés un punt de inflexió a aquesta situació, revestint l’acord de falsa pedagogia i buscant una col·lisió i un conflicte d’interessos on no existien.

Davant aquest escenari, la Comissió Taurina demana al Consell Escolar Municipal, des del respecte a la seua sobirania, el replantejament de la decisió, així com la valoració de la situació global que comporta la mateixa per a què esdevinga un debat més tranquil i analític, on es tinguen en compte totes les variables que l’envolten, regnant el seny i respecte per les nostres tradicions.

Si no es produeix cap canvi i la proposta arriba a ser aprovada per la Conselleria d’Educació, des d’aquesta Comissió emprendrem la iniciativa en les accions de protesta que calen i contraprogramarem el que s’estime oportú durant les dates afectades, tot amb la finalitat que aquesta injusta limitació no minve el normal desenvolupament de la Setmana de Bous, per la qual continuarem treballant per a que puga ressorgir més forta si cal davant aquest incomprensible atac.

Per una Setmana de Bous sense escola!