1 de Fira

2 de Fira

II Certamen de l’Escola de Tauromàquia

3 de Fira

4 de Fira

5 de Fira

6 de Fira

7 de Fira

8 de Fira

9 de Fira

Triomfadors de la Setmana de Bous